Vesti


Održana radionica "Strateškog planiranje za opštine Vareš i Modriča" u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj (LID)“ koji realizuje UNDP.

Održana radionica "Postavljanja sektorskih razvojnih ciljeva za opštinu Foča u okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj (LID)“ koji realizuje UNDP.

DCG u saradnji sa svojim partnerima Vihor iz Niša posetili su opštine Veliko Gradište i Golubac, gde su razgovarali sa predstavnicima kancelarija za lokalni ekonomski razvoj..